Zorg voor veiligheid in Brabant-Zuidoost

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dat doen we binnen 21 gemeenten met een totaal aantal inwoners van ruim 720.000.

Sinds 2007 is Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de bindende partij voor alle partners in het omvangrijke speelveld van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met als missie: Zorg voor Veiligheid. We werken aan een veilige leefomgeving voor mensen die in Zuidoost-Brabant wonen of verblijven. En als het noodzakelijk is, bieden we professionele hulp.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Brandweer Brabant Zuidoost RAV Brabant-ZuidoostGHOR Brabant-ZuidoostVacaturebank