Taken

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost zet zich in om de leefomgeving veiliger te maken en biedt professionele hulp als het nodig is. In 'veiligheidstermen' vertaald, betekent dit dat wij werken aan risicobeheersing en incidentbestrijding. Risicobeheersing is gericht op het voorkomen en beperken van incidenten. Incidentbestrijding omvat alle activiteiten voor het daadwerkelijk verlenen van hulp en acute zorg.

Vanuit wet- en regelgeving heeft VRBZO een aantal concrete taken en bevoegdheden. Daarnaast heeft VRBZO een aantal taken die de 21 gemeenten gezamenlijk hebben vastgesteld. Een greep uit onze taken:

VRBZO voert deze taken uit voor en samen mét de 21 gemeenten in onze regio. Hoe we dat doen en welke doelen we daarbij nastreven, leest u in het meerjarenbeleidsplan 2015-2019. In de Toekomstvisie Brandweerzorg kunt u lezen hoe de brandweerzorg in Zuidoost-Brabant er in de toekomst uit zou moeten zien, met als perspectief 2018. Verder hebben we nog een werkwijzer voor gemeenten waar onze taken op het gebied van Risicobeheersing zijn beschreven.

Daarnaast hebben we het standaardadvies om het gemeenten gemakkelijker te maken bij kleine ruimtelijke ontwikkelingen. In de brochure staat wanneer het standaardadvies van toepassing is.

Wil je meer weten of risicocommunicatie en standaardadviezen die we geven, lees dan hier onze kernboodschappen risicocommunicatie.